סיכום שבועי(קבוצה אדומה) 3 באוקטובר - 8 באוקטובר 2021

יום ראשון

מפגש בוקר - בירכתי את הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

עץ הזית- הראיתי לילדים ענפים של עץ הזית ושיתפתי אותם בפעילויות והקרובות עם הזיתים.
העברתי בין הילדים את הענפים והעלים והם מיששו וניסו להריח.

שירי בוקר - מי הולך לגן, שמח אצלנו בגן, בוקר טוב ל..

יצירה - מסיקה, מיון של זיתים והכנת שמן זיתתמונות נוספות מהיצירה

יום שני

חוג מוזיקה עם רויתתמונות נוספות מחוג מוזיקה

יום שלישי

מפגש בוקר - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - זה סימן שבוקר טוב, שיר התרנגול, בוקר טוב ל...

עץ הזית - ראינו את ענפי הזית ובחנו את צבע העלים והזיתים. חצינו זית וראינו שלמרות שצבעו החיצוני הוא שחור בפנים הוא ירוק ויש לו גם חרצן. הילדים העבירו ביניהם את החרצן והרגישו שהוא קשה מאוד, דיברנו על כך שהחרצן הוא אינו לאכילה ואסור להכניסו לפה.

יום רביעי

מפגש בוקר - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - צפרדע ירוקה, בא הבוקר, בוקר טוב

עץ הזית - ראינו את ענפי הזית ובחנו את צבע העלים והזיתים, טעמנו זיתים ירוקים ודיברנו מעט על טעמם המר.

יצירה - ציור בשמן זיתתמונות נוספות מהיצירה

יום חמישי

חוג תנועה עם כנרתתמונות נוספות מחוג תנועה

יום שישי

תודה לדניאל שהייתה אמא של שבת נהדרתשתהיה שבת שלום,
מערן, וצוות הגן.