סיכום שבועי(קבוצה ירוקה) 3 באוקטובר - 8 באוקטובר 2021

יום ראשון

מפגש בוקר - בירכתי את הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - שיר התרנגול, זה סימן שבוקר טוב, מי הולך לגן?, בוקר טוב ל...

יום שני

חוג מוזיקה עם רויתלתמונות נוספות מחוג מוזיקה

יום שלישי

מפגש בוקר - בירכתי את הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - צפרדע ירוקה, בא הבוקר, בוקר טוב ל...

יום רביעי

מפגש בוקר - בירכתי את הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

הילדים ראו את עץ הזית ומיששו את העלים והענפים שלוץ

שירי בוקר - בוקר טוב, כולם מוחאים איתי כף, בוקר טוב ל...

יום חמישי

חוג תנועה עם כנרתתמונות נוספות מחוג תנועה

יום שישי

תודה לדניאל שהייתה אמא של שבת נהדרתשתהיה שבת של שלום,
ערן וכל צוות הגן.