סיכום שבועי (קבוצה ירוקה) 10 באוקטובר - 15 באוקטובר

יום ראשון

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - מי הולך לגן, צפרדע ירוקה, בוקר טוב ל...

פעילות חושיתתמונות נוספות מפעילות חושית

יום שני

חוג מוזיקה עם רויתתמונות נוספות מחוג מוזיקה

יום שלישי

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - בוקר טוב, שמח אצלנו בגן, כולם מוחאים איתי כף

פעילות חושיתתמונות נוספות מפעילות חושית

יום רביעי

חוג תנועה עם כנרתתמונות נוספות מחוג תנועה

יום חמישי

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - שמח אצלנו בגן, שיר התרנגול, בא הבוקר.

יום שישי

תודה לנבו שהיה אבא של שבת נהדרתמונות נוספות מקבלת שבת

שתהיה שבת של שלום,
ערן וכל צוות הגן.