סיכום שבועי (קבוצה אדומה) 24 באוקטובר - 29 באוקטובר

יום ראשון

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב 

שירי בוקר - מי הולך לגן, אנחנו הולכים, שיר הצפרדע

עלי שלכת - משחק עם עלי שלכת 

יצירה - הטבעת עלי שלכתתמונות נוספות מהיצירה

יום שני

חוג מוזיקה עם רויתתמונות נוספות מחוג מוזיקה

יום שלישי

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - בא הבוקר, שיר התרנגול, כשאני בבוקר מתעורר

סתיו - ראינו תמונות של נחניאלי ורצנו בחדר בצעדים קטנים

שירי סתיו - בא הסתיו, הנה מגיעה השלכת

יום רביעי

חוג תנועה עם כנרתתמונות נוספות מחוג תנועה

יום חמישי

בוקר טוב - בירכתי את כל הילדים והצוות בברכת בוקר טוב

שירי בוקר - שיר הצפרדע, כולם מוחאים איתי כף, בוקר טוב ל..

סתיו - פיזרתי לילדים עלי שלכת יבשים בחדר והם דרכו עליהם.

שירי סתיו - בא הסתיו, עלים יבשים

יצירה - הדבקת עלי שלכתתמונות נוספות מהיצירה

יום שישי

תודה רבה ללב שהיה אבא של שבת נהדרתמונות נוספות מקבלת שבת

שתהיה שבת של שלום,
ערן וכל צוות הגן.

 
נחניאלי קטן- יפה ירקוני