אנחנו מעריכים אותך מאוד ורוצים באהבה גדולה להגיד - תודה!

הורי הגן

ערן,
את היקר לנו מכל אנחנו מפקידים אצלך כל יום, בלב הכי שקט ורגוע.
זה בכלל לא מובן מאליו.
במרוצת השגרה אנחנו לא אומרים את זה מספיק,
אבל אנחנו מעריכים אותך מאוד ורוצים באהבה גדולה להגיד - תודה!